Startsiden
KURS
Agenda: Oppfølgende kurs Settefisk og Matfisk, dyrevelferd, hhv 18.feb. og 6.mai-15

IPN (Infeksiøs pankreas nekrose)

Av: Freddy Jensen
Publisert:6. februar 2005
Modifisert:28. oktober 2005

 
 

IPN - Infeksiøs Pancreas Nekrose

 
 

IPN er en virus sykdom som kan gi store tap, spesielt i startfôringsfasen og i de senere år også kort tid etter utsett i sjø. Sykdommen kan også opptre til andre tider i settefisk- og sjøfase. Dødeligheten varierer sterkt fra nærmere 100% til under 1%. Det spesielle med sykdommen er at den er svært vanskelig å forutsi både mhp dødelighet og hvordan sykdommen vil utvikle seg.

 
Klikk på bilete for full storleik

Øverste bilde viser typiske forandringer på lakseyngel fra noen gram og oppover. Nederste bilde viser en regnbueørretyngel fra en gruppe med stor dødelighet, begynt 3 dager etter startfôring. Yngelen hadde ekstremt mye væske i bukhulen.

 
 

SYMPTOMER:
Økende dødelighet. Mørke svimere i overflaten. Fisken kan vise spiralbevegelser i vannet. Spesielt utpreget på yngel.

 
 

OBDUKSJONSFUNN:
Kan variere mye. Spesielt fisk i sjøen kan i et tidlig stadium ha lite karakteristiske funn. Etter noe tid vil man gjerne finne klar væske i bukhulen, små blødninger i fettvev, spesielt rundt blindtarmsekkene. Det er ofte bleke organer, spesielt er leveren lys. På yngel er leveren ofte helt gråhvit.

 
 

DIAGNOSE:
Diagnosen stilles ved påvisning av virus ved spesielle fargeteknikker. Det finnes også hurtigtester som kan benyttes, men disse forutsetter en viss mengde virus for å gi positivt utslag. Forøvrig vil det være gode indikasjoner på at det er IPN med påvisning av vevsdød i bukspyttkjertelen (pancreas) som kan sees ved vanlig histologi (mikroskopering av tynne, fargede vevssnitt).

 
 

FOREBYGGENDE:
Sykdommen er ikke enkel å forebygge, da viruset påvises i mesteparten av Norges fiskeanlegg uten at den behøver å gi dødelighet. Generelt skal man unngå stress på fisken, men det er ikke lett i et moderne fiskeoppdrett. Høyt CO2 nivå i karmiljøet er trukket frem som en uheldig faktor. Det samme er bruk av sjøvann. Et er likevel sikkert, selv om alt tilsynelatende er ok, så kan IPN dukke opp. Noen hevder også at det kan være gunstig at fisken får gjennomgå et 'lite' angrep, det vil gi mer robust fisk mot sykdommen på et senere stadium.

 
 

De siste årene er det kommet vaksine på markedet som leveres i kombinasjon med vaksine mot andre sykdommer. Vaksinen har hatt vekslende effekt, men den siste 'generasjon' ser ut til å kunne gi en viss beskyttelse.

 
 

BEHANDLING:
Det finnes ingen behandling mot virus sykdommer. Stort sett må man la sykdommen få gå sin gang. Det ser ikke ut til å være noen hensikt i redusert fôring. Man bør dog utvise noe skånsom behandling av fisken under den innledende fase av dødeligheten. Når dødeligheten har toppet seg kan det være aktuelt å sortere (gjelder i settefiskanlegget), det kan se ut til å ha en gunstig effekt. Vanligvis vil dødeligheten vare en 4-7 uker, men avhengig av temperaturforhold, ved lave temperaturer kan dødeligheten bli ganske langtrukken.

 
 

Ofte vil man etter et angrep få mye 'pinner' (avmagret fisk som ikke kan utnytte fôret). Vi kan se at disse har god matlyst, og spesielt i et karmiljø kan de være aggressive mot mer normal fisk og gi finneslitasje og sår. Det er derfor viktig å få disse vekk (men det er ikke alltid så lett).

 
 
 
  Tilbake

 
Linker
Dynamiske websider: iDrift AS